הכי מאוחר חדשות

מקורות צבאיים בתימן אמרו שהקרבות היו הקשים ביותר מזה 3 שבועות בלחימה...